Александър Ангелов Христов
Email: alex@hgs.name
Телефон: 0887140136
WEB: https://hgs.name/
Лична информация
Име: Александър
Презиме: Ангелов
Фамилия: Христов
Пол: Мъж
Дата на раждане: 16.02.1981
Националност: България
В момента живея в: Варна/България
Професионален опит
Период: Юни 2010 - до момента
Длъжност: Системен администратор
Фирма/Организация: Хотел Голдън Тюлип
Бизнес сектор: Туризъм, хотели и ресторанти
Населено място: Варна / България
Размер на компанията: 20 - 50
Допълнителна информация: Поддръжка, профилактика и обновяване на наличния хардуер и софтуер на потребителски компютри и сървъри. До изграждане и администриране на мрежа на хотел за клиенти базирана на Wi-Fi точки за достъп. Изграждане и администриране на пощенски сървър, с база данни и web интерфейс, достъп до сървъра чрез IMAP протокол, система за наблюдение с помощта на Cacti. Изграждане система за архивиране на домунетация и база данни.
Период: Август 2009 - Май 2010
Длъжност: Кабелен техник
Фирма/Организация: Ломат ООД
Бизнес сектор: Информационни технологии
Населено място: Варна / България
Размер на компанията: 5 - 10
Допълнителна информация: Поддръжка и разширяване на кабелната мрежа. Обучение и работа с клиенти.
Период: Април 2008 - Август 2009
Длъжност: II Системен Администратор
Фирма/Организация: Корект Стар ЕООД
Бизнес сектор: Търговия
Населено място: Варна / България
Размер на компанията: 20 - 50
Заплата: 700 BGN
Допълнителна информация: Подържане и развиване на вътршната мрежа, профилактика, инсталация и преинстлация на Windows XP, Vista. Отдалечен достъп към сървър 2003.
Отдалечено настройване чрез системата на LogMain. Настройка и инсталация на нпрежови принтери. Инстлация и споделяне на локални принтери.
Сървъри на Ubuntu, MySQL, Apache, Samba.
Период: Февруари 2007 - Април 2008
Длъжност: Старши Експерт
Фирма/Организация: Институт по Хидро и Аеродинамика
Бизнес сектор: Образование, научна дейност
Населено място: Варна / България
Размер на компанията: 100 - 300
Период: Септември 2006 - Януари 2007
Длъжност: Компютърен оператор
Фирма/Организация: ЕТ "Ланспейс"
Бизнес сектор: Интернет/Електронна търговия
Населено място: Шумен / България
Размер на компанията: до 5
Допълнителна информация: Обучаване на клиенти за работа на Open Office, интернет приложения и игри.
Период: Април 2006 - Юли 2006
Длъжност: сервизен техник за софтуер и хардуер
Фирма/Организация: ЕТ „Интерсофтконсулт”
Бизнес сектор: Информационни технологии
Населено място: Шумен / България
Размер на компанията: 20 - 50
Допълнителна информация: Хардуерна и софтуерна профилактика на компютри.Обучаване и работа с клиенти.
Период: Август 2005 - Януари 2006
Длъжност: техник
Фирма/Организация: „СЦК ООД”
Бизнес сектор: Електроника/електротехника/машиностроене
Населено място: Шумен / България
Размер на компанията: 5 - 10
Допълнителна информация: Профилактика и ремонт на мобилни телефони.
Период: Октомври 2003 - Декември 2003
Длъжност: Компютърен оператор
Фирма/Организация: ЕТ „Интерсофт”
Бизнес сектор: Телекомуникации
Населено място: Шумен / България
Размер на компанията: до 5
Допълнителна информация: Обучаване на клиенти за работа на Open Office и Интернет приложения.
Образование
Период: Септември 2006 - Септември 2007
Специалност: Компютърни системи и технологии
Степен/Ниво: Магистър-инженер
Учебно заведение: НВУ "Васил Левски"
Населено място: Шумен / България
Описание/основни предмети: Анализ и синтез на логически схеми;
Високопроизводителни компютърни системи;
Специализирани компютърни системи;
Надеждност и тестване на компютърните системи;
Съвременни информационни технологии;
Управленски информационни ситеми;
Синтез и анализ на алгоритми;
Мултимедийни системи;
Проектиране на компютърни системи;
Администриране на компютърни мрежи;
Маркетинг на софтуера;
Период: Септември 1999 - Октомври 2005
Специалност: Физика
Степен/Ниво: Бакалавър
Учебно заведение: ШУ „Епископ К. Преславски”
Населено място: Шумен / България
Описание/основни предмети: Обща (експериментална) Физика; Основи на електрониката; Програмиране и Числени методи; Компютърен практикум;
Компютърни системи и мрежи.


Езици
  Разбиране Говорене Писане
Английски Начално Начално Начално
Руски Начално Начално Начално


Умения
Компютърни умения: Хардуер (Експерт, Описание: Асемблиране и профилактика на хардуер.)
Софуер Windows (Експерт, Описание: ИНСТАЛИРАНЕ И НАСТРОЙВАНЕ НА MS WINDOWS (3.11, 95, 98, XP, Vista,7), MS OFFICE (97, 2000, XP, 2003), СОФТУЕР ЗА ТЕСТВАНЕ И ПОДРЪЖКА НА ХАРДУЕР. РАБОТА С MS WINDOWS И MS OFFICE, MS Outlook.)
Софтуер Linux (Експерт, Описание: Инсталиране на Gentoo, CentOS, Ubuntu, Debian Linux, Samba, основни познания на PHP. Работа с сървърни приложения Apache, MySQL, IPtables, CUPS, Postfix, Dovecot, Cacti.
Работа виртуални машини на основата на OpenVZ и KVM.)
Свидетелство за управление на МПС: Да
Категории МПС: B


Допълнителна информация
Допълнителна информация: Умения за работа в динамичен и професионален екип, където ще мога да използвам и развивам моя потенциал от знания и опит. Умения за вземане на решения, чувство за хумор, спокоен характер, комуникативен съм, умея да спазвам срокове. Интересувам се от всичко ново в областта на компютрите.
Чувство за отговорност, дисциплина, лоялност към фирмата , аналитично мислене.
Предпочитана длъжност: IT специалист