Home Gentoo Server

Основните команди за работа с Гну/Линукс

23.07.2008 Posted by Александър Христов

cal Изведжа календар в текстов режим.

# cal

July 2008
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

catИзвежда съдържанието на файл.
#cat /mnt/test.txt

test test

3. cd – Променя директория.
Пример: cd /etc/

4. ls – Извежда съдържание на директория.
# ls

bin core etc lib opt root service tmp var
boot dev home mnt proc sbin sys usr

5. dir – Извежда съдържание на директория.
#dir

bin core etc lib opt root service tmp var
boot dev home mnt proc sbin sys usr

6. rm – Изтрива файл или директория.
#rm /tmp/file
#rm -fr /tmp/

7. chgrp – Променя групата на файл или директория.
Пример: chgrp users Accessories/

8. chmod – Променя достъпа до файл или директория.
Пример: chmod 755 /tmp/tmp.txt

9. chown – Променя собственика на файл или директория.
Пример: chown user.users /tmp/tmp.txt

10. cp – Копира файл или директория където укаже съответния потребител.
Пример за копиране на файл: cp /etc/passwd /tmp/
Пример за копиране на директория: cp -R /etc/ /tmp/

11. date – Извежда или променя дата и час.
Пример за извеждане дата и час: date
Пример за промяна дата и час: date -s 12:30:00

12. df – Извежда запълненото и свободно място на вашата система.
Пример: df

13. man – Извежда документация за приложение
Пример: man rpm

14. rpm – RPM пакетен менаджер с който с който си инсталирате приложения със разширение *.rpm
Пример: rpm -ivh blaf.rpm

15. du – Извежда текущата големина на файл или директория.
Пример за извеждане текущане големина на файл: du -h /tmp/
Пример за извеждане текущане големина на директория: du -h /tmp/test.zip

16. echo – Извежда съобщение на екрана.
Пример: echo „Az izuchawam Linux i se gordeq s towa“

17. fdisk – Конзолен манипулатор на вашия твърд диск
Пример: fdisk -l /dev/hda

18. fdformat – Конзолно форматиране на дискети.
Пример: fdformat /dev/floppy

19. history – Конзолно извежда история на командите написани от Вас преди време.
Пример: history

20. hostname – Извежда или променя системното име.
Пример за извеждане на системно име: hostname
Пример за промяна на системно име: hostname linuxrulz

21. kill – Спира стартиран процес.
Пример: kill 1339

22. less – Извежда съдържанието на файл на страници.
Пример: less /etc/passwd

23. ln – Създава връзка м/у файлове или директории.
Пример:ln -s /etc/passwd /tmp/passwd

24. mkdir – Създава директория.
Пример: mkdir /tmp/testdir

25. more – Извежда съдържанието на файл на страници.
Пример: more /etc/passwd

26. mv – Премества файл или директория от едно място на друго.
Пример: mv /tmp/bla /tmp/testmv

27. pwd – Извежда текущата директория.
Пример: pwd

28. shutdown – Изключване или рестартиране на системата.
Пример за изключване на системата: shutdown -h now
Пример за рестартиране на системата: shutdown -r now

29. su – Променя текущия потребител с друг.
Пример: su root

30. tail – Извежда последните редове на файл.
Пример: tail /etc/passwd

31. head – Извежда началните редове на файл.
Пример: head /etc/passwd

32. time – Извежда ресурсите които изпълнява дадено приложение.
Пример: time cat /etc/passwd

33. uname – Извежда системна информация.
Пример: uname -a

34. useradd – Създава потребител.
Пример: useradd testuser

35. usermod – Модифицира потребител.
Пример: usermod testuser

36. userdel – Изтрива потребител.
Пример: userdel testuser passwd – Променя парола за съответе потребител
Пример: passwd user (на мястото на ‘user’ се пише потребителя на които искате да смените паролата)

37. who – Извежда всички активни потребители в системата.
Пример:who

38. uptime – Извежда времето от началното зареждане на операционната система.
Пример: uptime

39. ps – Извежда всички текущи процеси.
Пример: ps

40. reboot – Рестартиране на Вашата система.
Пример: reboot

Смяна на профила в Gentoo

21.07.2008 Posted by Александър Христов

Какво преставлява профила и за какво служи ?

Чрез профила, се контролира кои пакети/програми са стабилни и кои не. Освен това се контролира и какви са стандартните USE флагове за всички програми и също някои други неща. Профилите принципно при гентоо определята коя версия на ОС-то ползваш.
Относно правилния упгрейд лично според мен е най-добре да се направи първо: ‘emerge -uDe system‘ и след това ‘emerge -uDe world‘ .’Еmerge -uDe world‘ включва в себе си пакетите/програмите от system, но въпреки това тази последователност на упдейт е желателна, тъй като system съдържа основни библиотеки и други подобни към които са вързани(линкнати) останалите програми и по този начин първо се упдейтват тези библиотеки и след това се дава възможност на останалите програми да обновят линковете си.

Като по-бърз вариант за хора с по-слаби компютри им препоръчвам след промяна на профила да направят следните неща в същата последователност която съм написал (така може да си спестят излишното компилиране на някои пакети):
emerge -uDe system
revdep-rebuild -X
emerge -uD world
revdep-rebuild -X

Програмата revdep-rebuild се намира в пакета „app-portage/gentoolkit“ и проверява дали не са нарушени връзки м/у библиотеки и програми и прекомпилира счупените програми.

Как се прави смяна на профила и какво се прави след това ?

Важно:Много е важно преди да се прави смяна на профила на Gentoo да се обнови portage.

# emerge eselect – за обновяване на eselect.

# eselect profile list – преглеждане на текущия профил.

# eselect profile set <number> – избиране на новия профил след от изпълението на предходната команда.

If you’d still prefer to change profiles manually, then simply do the following:

# rm /etc/make.profile
# ln -s ../usr/portage/profiles/<selected profile> /etc/make.profile

Note: There are desktop and server subprofiles for most architectures. Examine these profiles carefully, as they may serve your needs better than the extremely minimal default profiles.

След което се обновява системата:

# emerge -uDe system
# revdep-rebuild -X
# emerge -uD world
revdep-rebuild -X

(инфо: Информацията е взета от forums.gentoo.bg и от сайта на gentoo.org)