Home Gentoo Server

Domein Name

18.11.2008 Posted by Александър Христов

Уууууууу най-после 🙂 , регнах си домеин на мое име. Вече няма се занимавам с разни от типа no-ip.com 🙂 . И се  почнаха едни настройки, оказа се че трябва Bind да пусна на моята машина. И пощенския сървър спря да бучи че това не познавал, онова не познавал ама като няма кой да ме светне аз от де да знам 🙂

SETI@Home – Инсталация и работа – НЕ ДОВЪРШЕНА

12.11.2008 Posted by Александър Христов

Отдавна се каня да пусна сети тук да бичи докато няма работа сървъра,все пак е за благородна цел 🙂 . В момента разучавам как бачка. Пуснах по Windows. Време е и под Linux.
Инсталация:

emerge -va sci-misc/boinc

след което ще изреве че e маскиран пакет,

~ # nano /etc/portage/package.keywords

добавята

sci-misc/boinc ~(като тук слагате по какво е маскиран примет при мен е: ~amd64 )

След това:

/etc/init.d/boinc start и започва същинскитата работа.

Работа, има
Ако нямате регистрация си правите акаунт на тази  ТУК

~ # boinc_cmd –help

usage: boinc_cmd [–host hostname] [–passwd passwd] command

Commands:
–lookup_account URL email passwd
–create_account URL email passwd name
–project_attach URL auth attach to project
–join_acct_mgr URL name passwd attach account manager
–quit_acct_mgr quit current account manager

–get_state show entire state
–get_results show results
–get_simple_gui_info show status of projects and active results
–get_file_transfers show file transfers
–get_project_status show status of all attached projects
–get_disk_usage show disk usage
–get_proxy_settings
–get_messages seqno show messages > seqno
–get_host_info
–version, -V show core client version

–result url result_name op job operation
op = suspend | resume | abort | graphics_window | graphics_fullscreen
–project URL op project operation
op = reset | detach | update | suspend | resume | nomorework | allowmorework
–file_transfer URL filename op file transfer operation
op = retry | abort
–set_run_mode mode duration set run mode for given duration
mode = always | auto | never
–set_network_mode mode duration
–set_proxy_settings
–run_benchmarks
–read_global_prefs_override
–quit
–read_cc_config
–set_debts URL1 std1 ltd1 [URL2 std2 ltd2 …]
–get_project_config URL
–get_project_config_poll
–network_available
–get_cc_status